Co byste měli vědět o hypotéce

 

Hypoteční úvěr (neboli hypotéka) je úvěr určený fyzickým i právnickým osobám. Vždy musí být zajištěný zástavním právem k nemovitosti na území ČR. Obvykle se jako zástava využívá financovaná nemovitost, ale není to podmínkou, ručit lze i objektem jiným. Hypoteční banky nabízejí v zásadě dva typy úvěrů: 1. účelová hypotéka, která je striktně vázaná na investici do nemovitosti 2. neúčelová hypotéka, tzv. americká hypotéka – úvěr lze použít na cokoli.

Definice

Definici hypotečního úvěru najdeme v zákoně o dluhopisech č. 190/2004 Sb., §28, odstavec 3. Tato definice zní: „Hypoteční úvěr je úvěr, jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, i rozestavěné. Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.“ Hypoteční úvěr patří k nejstarším druhům bankovních úvěrů, jejichž splácení je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, což je také jejich hlavním znakem. Hypoteční úvěr je poskytován na koupi nebo výstavbu nemovitostí, opravu či modernizaci, její rekonstrukci, koupi podílu nemovitosti za účelem vypořádání dědických a spoluvlastnických nároků nebo za účelem splácení dříve poskytnutých krátkodobých a střednědobých úvěrů, které byly použity k investicím do nemovitostí. Toto z něj činí úvěr vysoce účelový.

Účel úvěru

 • koupě nemovitosti do osobního vlastnictví (bytu, rodinného domu, stavebního pozemku)
 • financování výstavby nemovitosti, případně i nástavby, vestavby, přístavby
 • financování rekonstrukcí, modernizace a oprav nemovitosti
 • koupě podílu nemovitostí za účelem vypořádání spoluvlastnických, dědických podílů, společného jmění manželů
 • koupě družstevního podílu a úhrada členského podílu
 • zpětné proplacení vlastních finančních prostředků investovaných do nemovitosti
 • refinancování stávajícího účelového úvěru od banky či stavební spořitelny, který byl použit na investici do nemovitosti
 • konsolidace účelových a neúčelových půjček (lze použít pouze americkou hypotéku)

Kdo může o hypotéku žádat?

Žadatelem o hypotéku se může stát zletilý občan České republiky, ale i cizinec, který zde má dlouhodobý nebo trvalý pobyt. Banka u žadatele posuzuje zejména jeho schopnost splácet úvěr. Je tedy nutné prokázat dostatečnou výši příjmů ze závislé činnosti (zaměstnání), podnikání, nájemného nebo různých sociálních dávek (starobní důchod, invalidní důchod, rodičovský příspěvek). Žadatel o hypotéku by měl mít dobrou platební historii (platit své závazky včas).

Výše úvěru

Výše úvěru je u každé banky stanovena individuálně, nicméně minimální výše je zpravidla 300.000 Kč. Nižší úvěr lze sjednat na výjimku. Maximální výši mají banky mezi 8.000.000 - 20.000.000 Kč, ale lze opět na výjimku vyřídit i vyšší. Výše úvěru záleží na bonitě klienta, tedy jeho příjmech, záznamech v bankovních registrech (evidují veškeré klientovy úvěry a jejich průběh splácení za posledních pět let) a možnosti doložit nemovitost k zástavě v dostatečné výši.

Splácení

Pokud je hypoteční úvěr čerpán postupně, splácí se nejprve měsíčně pouze úrok z vyčerpané částky až do doby, než je vyčerpán celý úvěr. Po ukončení čerpání začne dlužník hypoteční úvěr splácet měsíčními splátkami, které již obsahují jistinu a úrok.

Způsoby splácení:

 • Anuitní – klient celou dobu trvání úvěru platí stejnou výši měsíční splátky (nejčastěji využívané). Mění se pouze poměr mezi splátkou úroku a jistiny.
 • Progresivní – klient ze začátku platí nižší měsíční splátky, které se mu postupně v průběhu let zvyšují.
 • Degresivní – klient platí z počátku vyšší měsíční splátku, která se mu postupně snižuje.

Úroková sazba

Úrok je procentní vyjádření navýšení vypůjčené částky za určité časové období. Pro hypotéky je uváděna úroková sazba roční (per annum – zkratka p.a.). Jedná se o finanční odměnu pro banku (věřitele) za vypůjčení peněz.

Vzhledem k zástavě nemovitosti je úrok nižší než u většiny ostatních úvěrových obchodů. Úroková sazba je zpravidla pohyblivá, ale je možno ji na dobu 1 až 15 let zafixovat (dnes je možné u některých bank a především stavebních spořitelen úrokovou sazbu zafixovat na celou dobu splácení hypotéky).

Typy hypotečních úvěrů

Hypoteční úvěr lze v současné době rozlišit na dva základní typy, a to dle účelu využití úvěru:

 • účelový – podrobněji možné účely viz výše v sekci "Účel úvěru"
 • neúčelový (americká hypotéka) - jedná se o neúčelový hypoteční úvěr. Nemá pro klienta žádná omezení, na co peníze z hypotéky použije. Může tak tímto úvěrem financovat i movité věci, jako je třeba automobil, studium dětí v zahraničí nebo třeba cestu kolem světa.

Účelové úvěry, u kterých banka zná, co je úvěrem financováno (na bydlení), mají lepší podmínky (nižší úrokové sazby) než úvěry neúčelové.

Hypotéka bez dokládání příjmů – tyto hypotéky jsou v praxi dražší než ostatní a banka je zpravidla ochotna klientovi půjčit maximálně 50 % až 60 % ceny nemovitosti.

Americká hypotéka – Bezúčelový hypoteční úvěr, kdy není financování zaměřeno pouze na nemovitosti.

Kombinovaná hypotéka – hypotéka kombinovaná s investičním nebo kapitálovým životním pojištěním – jde o takový typ hypotéky, kdy klient hypoteční bance splácí jen úroky a zbytek „splácí“ (investuje) do produktu IŽP resp. KŽP. Smyslem této hypotéky je vydělat na investicích více, než klient zaplatí na úrocích. V praxi se ovšem ukazuje tento model nepříliš úspěšný.

Hypotéka na pronájem – V případě financování koupě nemovitosti sloužící k pronájmu některé banky umožňují variantu tzv. Buy to Let (započítání příjmů z budoucího pronájmu). U této varianty je možné započítat do příjmů žadatele příjmy z budoucího pronájmu, a to 60 % obvyklého nájemného stanoveného externím odhadcem banky. Externí odhadce současně posoudí, zda je nemovitost v dané lokalitě pronajímatelná.

Předhypoteční úvěr – Předhypoteční úvěr je typ spotřebitelského úvěru, který je určen pro financování investic do nemovitostí. Je poskytován v kombinaci s následným hypotečním úvěrem. Umožňuje realizovat investiční záměr klientům, kteří na přechodnou dobu nemají k dispozici nemovitost vhodnou k zajištění hypotečního úvěru a mají zájem o poskytnutí hypotečního úvěru. Často je využíván pro překlenutí období před převodem družstevního bytu do osobního vlastnictví, typicky s roční splatností. Vlastník družstevního bytu totiž nevlastní nemovitost, kterou by mohl ručit, nýbrž jen právo k užívání družstevního bytu.

Hypotéka s neúčelovou částí – Tato hypotéka je úvěr, který lze použít nejen na investice do nemovitosti, tzv. „účelová část“, ale současně i na financování, jehož účel banka nesleduje, tj. „neúčelovou část“, ale mělo by být spojeno s nemovitostí, např. profinancování vnitřního vybavení nemovitosti, jako je nábytek, osvětlení apod.

Částku zaplacenou na úrocích z hypotečního úvěru sníženou o státní podporu lze odečíst ze základu daně z příjmu fyzických osob. Podmínkou je, aby hypoteční úvěr řešil bytové potřeby toho, kdo si úrok odečítá.

Refinancování

Refinancování hypotéky je splacení již existujícího hypotečního úvěru (meziúvěru) u jedné banky (spořitelny) novým hypotečním úvěrem (meziúvěrem) od jiné banky (spořitelny). Nejvýhodnější je k refinancování hypotéku využít možnosti splatit celou dlužnou částku v době fixace úrokové sazby původního úvěru. Tímto je proces splacení zdarma, tj. nehrozí vám sankce za předčasné splacení úvěru). Ke zjištění vhodného (výběru) výhodnější banky mohou posloužit kalkulátory refinancování. Bývají ovšem často velmi optimistické kvůli tomu, aby vás banka nalákala na nejvýhodnější podmínky. Většinou se pak klienti diví, proč dostávají výrazně vyšší nabídky, než si spočítali na internetu. Internetové kalkulačky totiž nezdůrazňují mnoho "ale", které se s výstupem z kalkulačky pojí.

Mezi nejčastější důvody pro refinancování hypotéky patří nevyhovující úroková sazba, potřeba navýšení nebo doplacení (mimořádné splátky) hypotečního úvěru, doba splatnosti nebo výše splátek. Pro refinancování se můžete rozhodnout i v případě, že vám nevyhovují jiné podmínky smlouvy.

Je nutné jednat včas a s dostatečným předstihem kontaktovat konkurenční hypoteční banky nebo nezávislého finančního poradce, který spopracuje se všemi bankami. Dostatečný předstih je minimálně měsíc, lépe však 2, protože často potřebujete souhlas původní banky se splacením, což trvá vyřídit zpravidla cca 3 týdny. Může se ovšem stát, že nastane nějaká komplikace, a pak by se vám refinancování nemuselo podařit stihnout včas.

Klient, který řeší refinancování je pro banky atraktivnější než ten, který o hypotéku teprve žádá, má-li za sebou pozitivní historii splácení bez zpoždění. Finanční instituce jsou tak schopny spíše přihlédnout k vašim individuálním požadavkům teď než při žádosti o úvěr. Také vám odpustí některé poplatky a často i nové odhady nemovitosti.

 

MÁM ZÁJEM O ÚVĚR / HYPOTÉKU

uveďte výši úvěru, délku splatnosti, přeferovanou výši splátky